Senaste foruminläggen

Forskning om tidigare diagnos för astma och KOL får medel från Hjärt-Lungfonden

Forskning om tidigare diagnos för astma och KOL får medel från Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har tilldelat 50 miljoner kronor till forskare vid Sahlgrenska akademin. Av dessa går 2,4 miljoner kronor till forskning om hur KOL och astma kan diagnostiseras tidigare, med en metod som mycket skonsammare än dagens.

Anna-Carin Olin är överläkare och adjungerad professor i arbets- och miljömedicin. Genom att studera proteiner och fetter i utandningsluften kartlägger hon luftvägssjukdomar som astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Målet är att hitta tillförlitliga biomarkörer för inflammation i de små luftvägarna, något som både förekommer vid svårbehandlad astma och KOL.

– Vår forskning kan få stor klinisk betydelse, både för tidig diagnostik och för att ta fram mer skräddarsydda behandlingar. Idag saknas det enkla metoder att diagnosticera inflammation i de små luftvägarna, vilket är ett hinder för tidig upptäckt och behandling, säger Anna-Carin Olin.

Har uppfunnit ny undersökningsmetod

De små luftvägarna är de finaste förgreningarna i våra luftvägar och motsvarar tillsammans lika stor yta som en halv tennisplan. Anna-Carin Olin och hennes forskargrupp har tagit fram en helt ny metod för undersökning av de små luftvägarna som kallas PExA (particles in exhaled air).

Metoden innebär att patienten blåser in luft in i ett instrument som mäter och samlar in partiklar, det vill säga små vätskedroppar som bildas när vi andas. Tillvägagångssättet är mycket mer skonsamt än dagens metod, som innebär att patientens luftstrupe först bedövas, därefter sprutas vätska ner i lungorna och sugs upp med hjälp av en slang.

Via PExA mäts bland annat ett protein i lungorna som kallas surfaktantprotein-A. När luftvägarna är inflammerade innehåller de generellt mindre av proteinet än normalt, vilket misstänkts innebära att skyddet mot bakterier och virus blir sämre. Proteinet tros också vara en markör för tidig KOL.

– Vi har tidigare visat att proteiner och lipider förändras vid både astma, KOL och rökning. Nu ska vi följa upp cirka 200 personer med lindrig KOL och 600 personer med normal lungfunktion och se om resultat vid första undersökningen kan förutsäga en snabbare förlust av lungfunktion än normalt. Vi ska även undersöka cirka 150 personer med astma och KOL i SCAPIS-studien och se hur proteinmönstret skiljer sig åt mellan sjukdomarna, säger hon.

Det nya tillskottet till hennes forskning på 2,4 miljoner kronor gör stor nytta.
– Stödet från Hjärt-Lungfonden är avgörande för att vi skall kunna bedriva vår forskning, säger Anna-Carin Olin.

Forskningsfond stöder patientnära forskning

Forskningsfonden HjärtLung inom Riksförbundet HjärtLung har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärt- och lungsjukdom. Fonden ger årligen ekonomiskt stöd till viktiga forskningsprojekt, främst inom rehabilitering och prevention.
 Medel från forskningsfonden ges företrädelsevis till patientnära forskning som förbättrar livsvillkoren och livskvaliteten för berörda målgrupper.

I Akademiliv kan du läsa en artikel från 2017 om metoden.

Källa: Göteborgs Universitet och Riksförbundet HjärtLungSkrevs: 16:23 den 20 januari 2019 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Pizza

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com