Senaste foruminläggen

Samlar inhalatorer för en mer jämlik vård

Samlar inhalatorer för en mer jämlik vård

Den 7 maj är det internationella astmadagen. För att uppmärksamma behovet av en mer jämlik astmavård kommer Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Unga Allergiker uppvakta politiker under astmadagen. Med sig har de inhalatorer som just nu samlas in i hela landet.

I Sverige har 800 000 personer astma. Trots att astma är en av våra vanligaste folksjukdomar har inte alla tillgång till den vård de behöver, vilket ger en sämre hälsa som följd.

Inför den internationella astmadagen den 7 maj, gör därför Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Unga Allergiker en insamling av gamla astmainhalatorer för att uppmärksamma behovet av en jämlik astmavård. Inhalatorerna kommer att lämnas över till politiker på astmadagen tillsammans med krav på förbättringsåtgärder.

Stora brister i astmavården

År 2018 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid astma och KOL med utgångspunkt i de nationella riktlinjer som kom år 2015. Utvärderingen visar på stora brister, ett exempel är att mindre än hälften av astma- och KOL-patienterna får en skriftlig behandlingsplan i primärvården. Det finns även en stor underdiagnostik av astma.Bristerna i vården leder till att många personer med astma inte får en så effektiv behandling som de skulle behöva för att må bra.

De insamlade astmainhalatorerna kommer att överlämnas till politiker på astmadagen tillsammans med krav på förbättringsåtgärder. De båda förbunden kräver att alla med astma ska ha tillgång till en jämlik vård – med rätt diagnos, tillgång till patientutbildning och bättre uppföljning.

– Efter att ha tagit del av Socialstyrelsens utvärdering av de nationella riktlinjerna ser vi att det finns en rad åtgärder kvar som både landsting, regioner och kommuner behöver göra. För att visualisera hur många som berörs och hur omfattande medicinering som pågår dagligen genomför vi nu denna insamling, säger Maritha Sedvallson som är ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

– Vi uppmanar alla med astma att skicka in sin gamla astmainhalator till oss, så att vi kan visa politikerna hur många vi faktiskt är som är beroende av en jämlik och fungerande astmavård, säger Freja Anckers som är förbundsordförande för Unga Allergiker.

Efter kampanjens slut kommer de inskickade inhalatorerna lämnas till ett apotek.

Du kan hjälpa till

Om du har tomma inhalatorer som du vill skicka in till kampanjen kan du göra det till:
Astma-och Allergiförbundet
Svarspost
Kontonummer 160 015 400
110 17 Stockholm

Om du vill delta i kampanjen kan du läsa mer på Unga Allergikers hemsida om vad du kan göra. Där kan du även se en film om kampanjen.

Källa och bild: Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker
 Skrevs: 20:50 den 28 april 2019 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Snacksrullar

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com