Senaste foruminläggen

Rökfria utemiljöer uppmärksammas på Tobaksfria dagen

Rökfria utemiljöer uppmärksammas på Tobaksfria dagen

Den 31 maj är det den Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, då världshälsoorganisationen WHO uppmärksammar rökningens verkningar. Den 1 juli skärps lagen i Sverigen och nu blir allt fler utomhusmiljöer rökfria.
– Rökfria utomhusmiljöer är en möjlighet till rökfrihet för alla och ska inte ses som ett förbud för vissa, säger Ywonne Wiklund som är projektledare för införandet av rökfria utomhusmiljöer inom Region Västerbotten.

Årets tema för Tobaksfria dagen är tobak och lunghälsa och syftar bland annat till att öka medvetenheten om de negativa effekter som tobak och passiv rökning har på människors lunghälsa.

Inför årets Tobaksfria dag uppmärksammar flera regioner rökfria utomhusmiljöer. I Region Västerbotten har inomhuslokalerna varit rökfria länge och i år utvidgas rökfriheten till att även gälla regionens utomhusmiljöer. Införandet sker i etapper och i ett första steg blir länets tre sjukhusområden rökfria. Nya skyltar med information om att området är rökfritt sätts upp på strategiska platser. ”Fimpa här”-skyltar med askkopp kommer att finnas på några platser i ytterkanterna av områdena.

– Det här är ett sätt att skydda både patienter, personal och andra besökare mot passiv rökning och de negativa effekter rökning har på hälsan, säger projektledaren Ywonne Wiklund från regionens folkhälsoenhet.

Rökfria områden kan få fler att sluta röka

Region Västerbotten är inte ensam om att införa rökfria utomhusmiljöer. Till exempel har Region Småland och Region Östergötland infört det och fler regioner är på gång. Region Örebro län har redan infört rökfria zoner runt Universitetssjukhuset Örebro och fortsätter nu arbetet kring Lindesbergs och Karlskoga lasarett, samt kring vårdcentraler och folktandvårdskliniker. På sikt ska det vara rökfritt område kring alla Region Örebro läns fastigheter.

– Rökfria områden införs för att skydda människors hälsa, säger Jesper Hellberg, tobaksavvänjare på tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro.

– Att utsättas för andras tobaksrök innebär samma typ av hälsorisker som vid egen rökning. Förhoppningsvis kan också rökfria områden bli en hjälp till att ta steget att sluta röka. Införandet av de rökfria zonerna kan för några vara den sista knuffen för att ta steget till att bli rökfri.

Lag om rökfria utemiljöer från 1 juli

I sommar sker en skärpning av tobakslagen i Sverige. Lagen börjar gälla den 1 juli med fler rökfria utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, busshållplatser och lekparker. Lagen gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Arbetar för rökfritt Sverige 2025

Alla landsting och regioner i Sverige har anslutit sig till opinionssatsningen Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.  Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering jämfört med dagens situation, vilket kommer att ge en betydande förbättring av folkhälsan. På tobaksfaktas hemsida kan du läsa om arbetet för ett rökfritt Sverige och se listan med alla som anslutit sig till arbetet.

Källor: Region Västerbotten, Region Örebro län, Tobaksfakta
Bild: Projektledaren Ywonne Wiklund vid en av skyltarna vid Region Västerbottens sjukhus. (foto: Region Västerbotten)Skrevs: 22:20 den 30 maj 2019 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Grönkålsallad med bacon

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com