Senaste foruminläggen

Astma - inte alltid en allergisk sjukdom

Astma - inte alltid en allergisk sjukdom

Astma är inte alltid en allergisk sjukdom. Den slutsatsen drar Anders Bjerg Bäcklund i en avhandling där han visar att astma bland barn har slutat öka i Sverige, trots att de två största riskfaktorerna har ökat.

I norra Sverige har förekomsten av de flesta astmatiska besvär hos barn varit oförändrad de senaste tio åren. Detta trots att de två starkaste riskfaktorerna för barnastma - allergi mot till exempel pollen eller pälsdjur och astma hos föräldrarna – har ökat stort. Har en förälder astma ökar risken att barnet ska få det med tre till fem gånger, medan astma hos båda föräldrarna innebär tio gånger ökad risk.

Andra faktorer minskar

Att astman ändå inte ökat kan förklaras med att exponeringen för riskfaktorer i omgivningen, som passiv rökning, fuktskador hemma och svåra luftvägsinfektioner minskat till nära hälften. Minskade luftvägsinfektioner beror bland annat på att den obligatoriska kikhostevaccinering har återinförts. Avhandlingen visar att förekomsten av astma och allergi inte behöver följas åt, och att astma inte alltid är en allergisk sjukdom.

Mer benägna ställa diagnos

Avhandlingen visar också att ungdomar med astmatiska besvär oftare får diagnosen astma än vid liknande besvär hos barn. Under de senaste tio åren har dock läkare i Norrbotten blivit mer benägna att ställa diagnosen astma och förskriva astmamediciner även hos barn.

Fakta om studien:
Studierna i avhandlingen omfattar drygt 6 000 barn i åldrarna 7-8 år i Kiruna, Luleå och Piteå. Den första gruppen deltog 1996 och jämfördes sedan med en grupp barn i samma ålder och städer tio år senare, 2006. Den första gruppen har följts upp årligen, och data från 11-12 års ålder ingår i avhandlingen.

Anders Bjerg BäcklundDeltagandet var genomgående högt, över 95 procent. Barnens föräldrar besvarade enkäter och ett stort antal barn testades också för allergier. Avhandlingen ingår i OLIN-projektet som studerat luftvägssjukdomar i Norrbotten i mer än tjugo års tid.

Fredagen den 4 april försvarar Anders Bjerg Bäcklund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Epidemiology of asthma in primary school children.


Källa: Pressmeddelande från Umeå universitetSkrevs: 21:33 den 31 mars 2008 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Foccacia

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com