Senaste foruminläggen

Mycket kvar att göra inom eksemvård visar ny rapport

Mycket kvar att göra inom eksemvård visar ny rapport

Inför den internationella dagen för atopiskt eksem 14 september, släppte Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet rapporten Atopiskt eksem – den gömda och glömda folksjukdomen. Rapporten visar att det fortfarande finns mycket att göra inom vård av personer med atopiska eksem.

Runt en miljon svenskar beräknas vara drabbade av den kroniska inflammatoriska hudsjukdomen. Syftet med rapporten, som släpptes i september, är att ge en överblick om hur vård och behandlingsalternativ för personer med atopiskt eksem ser ut i Sverige idag och ge förslag till förbättring för att de som lever med sjukdomen ska kunna få rätt vård för sina behov.

I rapporten framgår det att livskvaliteten hos den drabbade ofta påverkas negativt genom till exempel sömnsvårigheter, försämrat självförtroende, nedstämdhet, behandlingskostnader och ökad suicidrisken.

Det finns mått för att skatta livskvaliteten hos en person med den kroniska hudsjukdomen, men enligt rapporten används verktygen sällan i Sverige.

– Det är tyvärr en livsstil att ha den kroniska inflammatoriska sjukdomen atopiskt eksem; triggers lurar varsomhelst och närsomhelst, väskan är full av krämer och man måste planera för smörjning, klädval, (inställd) träning och sömn. Alla som lever med atopiskt eksem, oavsett mild eller svår, utstår svår och intensiv klåda, smärta, störd sömn, men också risk för ökad samsjuklighet såsom hudinfektioner, allergier och astma. Det är oerhört viktigt att uppmärksamma den ökade risken för psykisk ohälsa och att vården inkluderar den aspekten i mötet med patienten. Det får inte vara rimligt att ge avkall på studier, yrkesliv eller relationer till följd av sitt atopiska eksem. Vi förtjänar samma möjlighet till god livskvalitet som andra, säger Sophie Vrang, som är ordförande för Atopikerna.

God och jämlik vård av atopiskt eksem saknas

Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet har undersökt hur vård av personer med atopiskt eksem ser ut i Sveriges regioner. Resultatet kom inte som någon överraskning för de två förbunden: 80 procent av regionerna (20 av 21 deltog) förser inte, per standard, patienter med atopiskt eksem, med en personlig behandlingsplan som inkluderar behandlingsmål.

En fjärdedel av regionerna använder inte livskvalitetsmått alls vid utvärdering av behandlingseffekt för patienter med atopiskt eksem och närmare en tredjedel av regionerna använder bara sporadiskt livskvalitetsmått. Endast en region erbjöd livskvalitetsmått för utvärdering för alla patienter med atopiskt eksem (milt till svår).

Regionerna är däremot bättre på att erbjuda olika typer av behandlingar och stöd som ger symtomlindring - dock innebär inte erbjudandet av behandlingar att de automatiskt faktiskt också förskrivs.

– Vid atopiskt eksem är det viktigt att ställa rätt diagnos och utesluta andra diagnoser. Tyvärr är det svårare fall som ofta inte blir rätt behandlade. Atopiskt eksem är en drabbande sjukdom, faktum är att de som har milt till måttligt atopiskt eksem ligger i linje med de personer som har insulinkrävande diabetes vad det gäller påverkan på livet. Många förstår inte detta och patienter ska inte behöva åka landet runt för att få kvalificerad vård, säger Åke Svensson, som är överläkare på Skånes universitetssjukhus och hudklinik i Malmö.

Fem punkter på vägen framåt

Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet konstaterar i rapporten att vårdproblematiken för personer drabbade av atopiskt eksem kan sammanfattas i fem punkter:

  1. Sverige har en ojämn geografisk fördelning av hudläkare.
  2. Gemensamma och nationella behandlingsriktlinjer för atopiskt eksem saknas.
  3. Ett nationellt kvalitetsregister med hög täckning saknas idag men är på gång och behöver prioriteras
  4. Strukturerad patientundervisning saknas.
  5. Regionerna fokuserar inte på förebyggande behandling.


Rapporten Atopiskt eksem – den gömda och glömda folksjukdomen ger översikt om sjukdomen, behandlingsalternativ, påverkan på livskvalitet, samsjuklighet och psykisk ohälsa samt hälsoekonomiska aspekter. Rapporten, som är expertgranskad, har producerats av Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet, med ekonomiskt stöd av Sanofi, och kan laddas ner på atopikerna.se.

Källa och bild: Astma- och AllergiförbundetSkrevs: 21:18 den 17 september 2019 | I kategorin: Lästips | Skriv ut

Recept

Marängtårta, glutenfri

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com