Senaste foruminläggen

Allt fler hyreshus blir rökfria

Allt fler hyreshus blir rökfria

Vecka 47 varje år uppmärksammas den tobaksfria veckan, vilken är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. En undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort i allmännyttan inför Tobaksfria veckan visar att allt fler fastighetsägare inför rökfritt i hyreshus.

Kartläggningen som Astma- och Allergiförbundet gjort i samverkan med SABO, Sveriges Allmännytta, visar på en ökning av antalet fastighetsägare som har rökfria hus jämfört med en undersökning som gjordes 2017.

Då hade 24 fastighetsägare rökfria flerbostadshus i sitt bestånd och 56 hus var rökfria. Nu svarade 30 fastighetsägare att de tillsammans har 149 rökfria hus – nästan en tredubbling mot förra undersökningen. Några fastighetsägare har även tagit beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion.

– Det är mycket glädjande att fler fastighetsägare vill ha rökfritt i sina flerbostadshus. Det ökar möjligheten att välja rökfritt för de hyresgäster som vill slippa utsättas för passiv rökning från grannar, säger Maritha Sedvallson, som är ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Rökfria hus i stora delar av Sverige

Undersökningen visar att de rökfria husen nu också är spridda över en större del av landet än tidigare. Rökfria hus saknas bara i tre län, nämligen Blekinge, Östergötland och Norrbotten. Men det finns planer hos vissa fastighetsägare där att införa rökfritt i nybyggda hus.

En undersökning som Skop gjorde 2018 på uppdrag av tidningen Hem & Hyra visar att 7 av 10 hyresgäster är positiva till rökfritt inne flerbostadshus och en tredjedel vill även göra det otillåtet att röka på balkongen.

– Kunskapen om risker med passiv rökning ökar och attityder till rökfritt förändras i och med att det blir rökfritt i allt fler miljöer. Rökfria bostäder är särskilt viktigt för dem som har astma eller annan överkänslighet och blir sjuka av grannars tobaksrök, säger Maritha Sedvallson.

Hyresgäster hyr rökfritt i Malmö

Kommunalägda MKB Fastighets AB i Malmö invigde sitt första rökfria bostadshus den 11 november. I kvarteret Sjöporten i Västra hamnen är alla utrymmen  rökfria – lägenheter, trapphus, balkonger, uteplatser och alla övriga gemensamma utrymmen. Det gäller både för dem som bor i huset och för besökare. När hyresgästerna tecknar avtal med MKB skriver de under på att vara rökfria i och kring sitt hem.

Rökfritt Sverige 2025

I Sverige stödjer närmare 200 myndigheter, organisationer och företag Tobacco Endgame, det vill säga kravet på ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025. Målet innebär att minst 95 procent av befolkningen ska vara rökfri. Läs mer om Tobacco Endgame på Tobaksfaktas hemsida.

Källor: Astma- och Allergiförbundet, Tobaksfakta och MKB Fastighets AB
Bild: Rökfria fastigheter inom MKB Fastighets ABSkrevs: 20:46 den 19 november 2019 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Köttbullar med smak av Orienten

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com