Senaste foruminläggen

Nya allergitester ger säkrare diagnos

Nya allergitester ger säkrare diagnos

Dagens allergitester är ofta missvisande. Men med nya allergitester kan man till exempel utskilja de barn som löper större risk än andra att få en svår reaktion på hasselnötter eller jordnötter.
– Det innebär en säkrare och snabbare bedömning samtidigt som barnet och hela familjens livssituation förbättras, säger Magnus Wickman, professor och överläkare vid Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm.

Fisk och soja är vanliga födoämnesallergener som ofta förknippats med svåra och till och med livshotande reaktioner.

– Sett ur ett befolkningsperspektiv vill jag påstå att detta är en myt. I stället är det olika trädnötter som cashew, pecan och pistage, förutom jordnöt, som verkar ge upphov till de riktigt obehagliga reaktionerna. Detta ser vi efter genomgång av fall från vår akutmottagning, säger Magnus Wickman, professor och överläkare vid Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm.

Bristande allergitester

Födoämnesöverkänslighet är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos små barn. I Stockholm beräknas varje år mer än 400 barn behöva söka akut hjälp på något av de tre barnsjukhusen på grund av svår födoämnesallergi.

Men dagens tester för födoämnesallergi har brister. Björkallergiska barn kan till exempel felaktigt bedömas som att de löper en risk att få allergisk chock av hasselnötter och jordnötter. De fördjupade tester som finns idag är ofta inte möjliga att använda, av praktiska eller ekonomiska skäl.

Bättre diagnostik på gång

Men förbättrad diagnostik är på gång.
– Genom att testa för proteinkomponenter av allergiframkallade ämnen, kan de barn utskiljas som löper större risk än andra att få en svår reaktion på hasselnötter eller jordnötter. Det innebär en säkrare och snabbare bedömning samtidigt som barnet och hela familjens livssituation förbättras, säger Magnus Wickman.

Källa: SödersjukhusetSkrevs: 08:36 den 21 april 2008 | I kategorin: Forskning | Skriv ut

Recept

Potatis- och basilikamos

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com