Senaste foruminläggen

Tydliga regionala skillnader i levnadsvanor

Svenskarnas levnadsvanor har kartlagts och visar att vi lever olika beroende på var i Sverige vi bor.
– Det här är första steget för att kunna göra jämförelser av faktorer som har större betydelse än sjukvårdens insatser för risken att drabbas av ohälsa, nämligen levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet, rökning, riskabel alkoholkonsumtion och övervikt, säger Gunnar Ågren, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut.

Kvinnor i Norrbotten dricker mindre alkohol och män i Västernorrland är mer överviktiga. Män i Stockholm är mer stillasittande och män i Skåne samt kvinnor i Södermanland röker mer än riksgenomsnittet. Det visar nya regionala resultat ur nationella Folkhälsoenkäten.

– Levnadsvanor har stor betydelse för risken att drabbas av ohälsa. Därför är det också viktigt att kunna göra jämförelser över landet, säger Gunnar Ågren.

Alla län och regioner

Den nationella Folkhälsoenkäten redovisar för första gången resultat från samtliga län och regioner i landet. Det är ett sammanlagt medelvärde för åren 2004-2007 för alla landsting/regioner ur det nationella urvalet. År 2004 ingick 20 000 slumpvis utvalda personer i det nationella urvalet, följande år har 10 000 personer ingått i undersökningen. Av de tillfrågade har cirka 60 procent besvarat enkäten de olika åren.

Regionala skillnader

På flera av de områden som Folkhälsoenkäten omfattar finns tydliga regionala skillnader. Till exempel är den fysiska aktiviteten hög bland männen i Halland och kvinnor i Kronoberg och Norrbotten. Kvinnor i Stockholm tillhör de minst överviktiga. Andelen daglig rökare är minst bland kvinnor i Kalmar och bland män i Västerbotten.

Folkhälsoenkäten redovisar också regionala resultat för andra områden, till exempel psykisk hälsa och sociala relationer.

Källa: Pressmeddelande från FolkhälsoinstitutetSkrevs: 09:11 den 18 juni 2008 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Choklad- och jordgubbsmoothie

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com