Senaste foruminläggen

Ditt matval kan minska miljöbelastningen

I dag står livsmedelsproduktionen för närmare en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Som konsument har man stora möjligheter att minska utsläppen, och även andra former av miljöbelastning, genom sina val av livsmedel. Utifrån det ska nu Livsmedelsverket ta fram miljöanpassade kostråd.

Underlaget till Livsmedelsverket har tagits fram av experter från Sveriges Lantbruksuniversitet. De har undersökt hur olika typer av livsmedel belastar miljön beroende på hur och var de odlas eller produceras.

Bönor belastar mindre än kött

Det vetenskapliga underlaget har värderats och diskuterats med externa sakkunniga, myndigheter, livsmedelsbranschen samt konsument- och miljöorganisationer. Utifrån underlaget har Livsmedelsverket dragit ett antal preliminära slutsatser.
 
– Underlaget visar tydligt att vissa livsmedel, till exempel nötkött, belastar miljön mycket, medan andra, exempelvis bönor, ger betydligt mindre påverkan. En enkel sak som att äta lite mindre kött och i stället mer baljväxter skulle alltså kunna ge stora miljövinster. Nötkött genererar hundra gånger så mycket växthusgaser som motsvarande mängd bönor, säger Monika Pearson, nutritionist och projektledare på Livsmedelsverket.

Flera faktorer påverkar

Förutom kött och baljväxter har frukt och grönsaker, potatis, ris och spannmål, mejerivaror, matfetter och flaskvatten analyserats. För att kunna göra en miljöanpassning har flera aspekter vägts in, till exempel klimatpåverkan, biologisk mångfald, påverkan på odlingslandskapet, övergödning och användning av växtskydd.

Tar in synpunkter

Livsmedelsverket ska nu ta in synpunkter från berörda myndigheter, vetenskapliga institutioner och enskilda intressenter på Livsmedelsverkets slutsatser, baserade på det externa underlaget.

Arbetet med att ta fram miljöanpassade kostråd, beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2008/2009.

Källa: Pressmeddelande från LivsmedelsverketSkrevs: 19:19 den 1 juli 2008 | I kategorin: Omvärld | Skriv ut

Recept

Köttbullar, 40-50 st

Nya artiklar
Bli medlem på mjölkfri.com